Obsługa prawna deweloperów | Sprzedaż zabudowanej nieruchomości pod inwestycję deweloperską, a podatek VAT
91
single,single-post,postid-91,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości pod inwestycję deweloperską, a podatek VAT

prawo podatkowe

09 Paź Sprzedaż zabudowanej nieruchomości pod inwestycję deweloperską, a podatek VAT

Zawiłości przepisów prawa podatkowego oraz częste zmiany przeprowadzane w zakresie tych uregulowań powodują, że na gruncie przepisów podatkowych powstaje wiele wątpliwości w zakresie ich interpretacji i stosowania. Jednakże, dokładna analiza wskazanych przepisów nie rzadko pozwala na dokonanie czynności korzystniejszej dla nas pod względem podatkowym, niż się to początkowo wydawało, warto więc poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi.

Przykładem sytuacji, w której przepisy prawa podatkowego w dwojaki sposób regulują sytuację podatnika jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości. Otóż, na gruncie ustawy o podatku VAT, zwalnia się z opodatkowania tym podatkiem dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub och części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W praktyce oznacza to, iż prawie zawsze zapłacimy podatek VAT, gdy będziemy kupować nowe mieszkanie od dewelopera, jednakże unikniemy tego podatku, gdy np. będziemy chcieli nabyć działkę z domem, który stoi na niej już 50 lat i jest przeznaczony do rozbiórki, gdyż wówczas taka nieruchomość będzie objęta zwolnieniem od tego podatku. Zwolnienie od zapłaty podatku VAT nie oznacza jednakże, że żadnego podatku nie zapłacimy, pamiętać bowiem należy, że kupujący zobowiązany w takiej sytuacji jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych czyli potocznego PCC. Jeśli więc nie płacimy VAT, to płacimy PCC.

Czasem jednakże kwota podatku od czynności cywilnoprawnych będzie bardzo wysoka, zależy ona bowiem od wartości nieruchomości, którą nabywamy, dlatego warto rozważyć inne rozwiązanie, a mianowicie rezygnację ze zwolnienia od zapłaty podatku VAT. Wskazane działanie może wydawać się nieco dziwne, jednakże finalnie może okazać się dla podatnika korzystniejsze. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów istnieje bowiem możliwość rezygnacji ze wskazanego zwolnienia i wybranie opodatkowania na podstawowych zasadach, jednakże, aby tego dokonać, spełnione muszą zostać dwa następujące warunki: sprzedawca i nabywca budynku muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz muszą złożyć, przed dniem dokonania sprzedaży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych. Rezygnacja ze zwolnienia od podatku VAT ma ten skutek, że nie będzie konieczne uiszczenie przez nabywcę nieruchomości podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż zapłaci on podatek VAT, który jako przedsiębiorca będzie mógł później sobie odliczyć, a więc finalnie nabywca zapłaci co prawda wyższy podatek VAT, ale podlegający odliczeniu, a ponadto uniknie podatku od czynności cywilnoprawnych, którego odliczyć nie można. Oczywiście skorzystanie ze wskazanego rozwiązania wymaga ścisłej współpracy i współdziałania obydwóch stron umowy, gdyż wymagane jest złożenie zgodnego oświadczenia w tym zakresie. Pamiętać również należy, iż rezygnacja ze zwolnienia jest możliwa tylko w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie, gdyż skorzystanie z rezygnacji ze zwolnienia wbrew ustawie i odliczenie podatku VAT na tej podstawie, z pewnością zainteresuje urząd skarbowy, który może takie odliczenie zakwestionować.

adwokat Paweł Borowski
pbadwokat@gmail.com
No Comments

Post A Comment