Obsługa prawna deweloperów | Kolejna witryna oparta na WordPressie
0
home,blog,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Obsługa prawna deweloperów

13 Paź Ustalenie stron w postępowaniu w sprawie zabudowy na podstawie oświadczenia spadkobierców

Ustalenie warunków zabudowy danego terenu konieczne jest wówczas, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego sposób zagospodarowania tego terenu. Postępowanie w sprawie zabudowy będzie zatem inicjowane tylko w określonych okolicznościach, jednakże jego właściwe przeprowadzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy w sposób prawidłowy zostaną określone strony owego postępowania, dlatego należy tę kwestię skrupulatnie zbadać i ustalić przed złożeniem wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Read More
prawo podatkowe

09 Paź Sprzedaż zabudowanej nieruchomości pod inwestycję deweloperską, a podatek VAT

Zawiłości przepisów prawa podatkowego oraz częste zmiany przeprowadzane w zakresie tych uregulowań powodują, że na gruncie przepisów podatkowych powstaje wiele wątpliwości w zakresie ich interpretacji i stosowania. Jednakże, dokładna analiza wskazanych przepisów nie rzadko pozwala na dokonanie czynności korzystniejszej dla nas pod względem podatkowym, niż się to początkowo wydawało, warto więc poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi.

Read More
building-856442

04 Paź Możliwość podważenia pozwolenia na budowę w przypadku pominięcia strony w postępowaniu

Pozwolenie na budowę stanowi decyzję administracyjną, wydaną w indywidualnej sprawie przez właściwy organ – starostę, wojewodę lub okręgowe urzędy górnicze - na wniosek inwestora, pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie procesu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Read More
185H

09 Lut Okres odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady lokalu

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność z tego tytułu zwana jest rękojmią. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc gdy np. rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia,

Read More
bridgewplk